Tradycje szkoły

JESTEŚMY SZKOŁĄ Z TRADYCJAMI

60 lat temu nasza szkoła rozpoczęła swą działalność dydaktyczno – wychowawczą. Przez te wszystkie lata nasi uczniowie sprawdzali się nie tylko w dyscyplinach sportowych, choć w naszej szkole są klasy sportowe, to nie mniejszy nacisk kładziony jest na wiedzę uczniów. Rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów służą wspomagające proces dydaktyczny liczne konkursy organizowane przez nauczycieli naszej szkoły. Imprezy te weszły już na stałe do szkolnego kalendarza.

 

TRADYCJE W KLASACH  I - III

Zespół Nauczycieli klas młodszych w naszej szkole działa od wielu lat, co pozwoliło nam wypracować kalendarz imprez i uroczystości powtarzających się cyklicznie, a należą do nich:

1. Uroczyste Ślubowanie klas pierwszych z bogatą oprawą artystyczną i balem dla pierwszoklasistów.

Pragniemy uświetnić początek kolejnego etapu w rozwoju dziecka, jakim jest podjęcie nauki w szkole, co spotyka się z życzliwym i entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony dzieci jak i ich rodziców.

2. Obchody rocznic, wydarzeń związanych z historią naszego kraju i szkoły:

    Barykada Września 1939 roku,

    Odzyskanie Niepodległości,

    Dzień Patronki Szkoły,

    Dni Stołeczności Warszawy,

    Uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja

Staramy się poprzez różnorodność form rozbudzić w dzieciach dumę z bycia Polakami oraz ich poczucie przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej.

3. Organizacja klasowych uroczystości związanych z:

   Dniem Dziadka i Babci,

   Dniem Matki,

   Dniem Dziecka,

   Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy

Staramy się je uświetnić poprzez apele okolicznościowe, które wyróżniają się bogatą oprawa artystyczną, muzyczną i plastyczną. Są one okazją do prezentacji różnorodnych talentów uczniowskich. Sprzyjają również integracji Rodziców ze szkołą.

4. Apele tematyczne, takie jak:

     Dzień Komisji Edukacji Narodowej

     Dni zdrowia

5. Organizujemy także klasowe: andrzejki, mikołajki, walentynki.

6. Wspólnie świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny.

7. Organizujemy szkolny koncert Talenty i Talenciki, podczas którego nasi uczniowie prezentują swoje umiejętności wokalne, taneczne, itp. Na koncert zapraszamy nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy chętnie podziwiają umiejętności naszych podopiecznych. 

Obchody te przyczyniają się do integracji zespołów klasowych i społeczności szkolnej.

8. Bierzemy udział w szkolnych, dzielnicowych, miejskich i międzynarodowych konkursach wiedzy i umiejętności.

9. Od lat w naszej szkole uczniowie klas młodszych co miesiąc piszą testy, które rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem. Trzecioklasiści biorą udział w Szkolnym Konkursie Szybkiego Czytania ze Zrozumieniem.

10. Chętnie włączamy się w akcje charytatywne na rzecz potrzebujących, które organizuje Samorząd Uczniowski naszej szkoły.

Uczymy naszych podopiecznych wrażliwości na potrzeby innych.

11. Od wielu lat w naszej szkole odbywają się koncerty muzyczne.

Dzieci uczą się słuchać. Poznają muzykę poważną i rozrywkową, polską i z różnych stron świata. Mają możliwość oglądania różnorodnych instrumentów, poznają ich historię, budowę i brzmienie. Koncerty wzbogacają edukację muzyczną i cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów.

12. Współpracujemy z Biblioteką Publiczną dla Dzieci przy ul. Pilota Skarżyńskiego. Uczestniczymy w lekcjach tematycznych i spotkaniach z pisarzami.

Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem naszych wychowanków.

13. Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów. Bierzemy udział w zajęciach tematycznych w muzeach, teatrach, podczas wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły.

14. W naszej szkole odbywają cię cyklicznie spotkania z Pracownikami Straży Miejskiej z uczniami klas młodszych ze szczególnym poświęceniem uwagi pierwszoklasistom i uczniom szkolnej zerówki.

Dzięki tym spotkaniom dzieci poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i nabywają umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia (kontakty ze zwierzętami i ludźmi).

15. Dbamy o zdrowie, uczymy dzieci zasad higieny osobistej.

 Opracowała: Iga Grzybowska

 

 

 

Do tradycji klas IV –V I należą:

1. Helenki – nazwa pochodzi od imienia patronki szkoły. Nietypowa forma obchodów DKEN. Uczniowie w formie plebiscytu wybierają najpopularniejszych według nich nauczycieli i pracowników szkoły  w  9 kategoriach: Najsympatyczniejszy, obdarzony największym poczuciem humoru, najbardziej opanowany, najelegantszy, erudyta, oceniający najobiektywniej, sprawiedliwy, społecznik, najsympatyczniejszy pracownik niebędący nauczycielem. Laureaci otrzymywali „kaganki oświaty” i drobne upominki. Gala wzorowana jest na ceremonii wręczania Oskarów. Imprezę zorganizowała po raz pierwszy klas 7a, a jej pomysłodawczynią była polonistka p. Joanna Śniadecka Gasińska

2. Wielka Gra o Helenie Marusarzównie - teleturniej dla uczniów klas IV związany z postacią patronki naszej szkoły

3. Wybory Miss i Mistera szkoły – najpiękniejsi otrzymują koronę i wstęgi. Królują w szkole aż do następnych wyborów.

4. Konkurs mitologiczny - projekt klas piątych. Po etapie pisemnym przeprowadzonym we wszystkich klasach reprezentacje przystępują do rozgrywek. Finaliści biorą udział w różnych konkurencjach: wyjaśniają znaczenie związków frazeologicznych związanych z mitologią, opowiadają przedziwne przygody bogów i herosów, rozpoznają postacie mitologiczne wykreowane przez starszych kolegów. Jest przy tym sporo emocji i zabawy. Impreza kończy się poczęstunkiem - greckie potrawy i napoje. Pomysłodawczynią imprezy jest p. Maria Adamska

5.  Spotkanie Dyrektora szkoły z najlepszymi uczniami i ich rodzicami - uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na uroczystym spotkaniu otrzymują dyplomy z gratulacjami. Rodzice puchną z dumy i szczęścia. Spotkaniu towarzyszy słodki poczęstunek.

6.  Sejmik ekologiczny i Sejmik przyrodniczy – uczniowie prezentują różne projekty o tematyce ekologicznej. Ich pomysłowość nie zna granic np. rewia mody z wykorzystaniem surowców wtórnych. Sejmik Ekologiczny wzbogaca wiedzę uczniów o zwierzętach i roślinach naszej błękitnej planety

7.   Pożegnanie klas VIII - wcześniej poprzedzone szalona dyskoteką. Uroczyste pożegnanie to podsumowanie sześciu lat pracy uczniów. Sypią się nagrody i podziękowania. Pierwszaki żegnają swoich starszych kolegów słodkim prezentem. Czasami łzom wzruszenia nie ma końca.

8.  Spójrz, mam talent - koncert słowno – muzyczny uczniów klas starszych to doskonała okazja do poznania wspaniałych muzyków, piosenkarzy, tancerzy i aktorów. Mamy nadzieję, że za kilka lat zobaczymy ich na deskach teatrów, ekranach filmowych i estradzie.

9.  Dzień Węgierski - wieloletnia wymiana z Blue School zaowocowała imprezą, na której prezentujemy związki z narodem węgierskim. Quiz to prezentacja wiedzy naszych uczniów o kraju bratanków. Przedstawienie przybliża twórczość pisarzy węgierskich. Szkolny chór śpiewa pieśni ludowe w języku węgierskim. Uczniowie uczęszczający na lekcje języka węgierskiego recytują węgierską poezję w oryginale. A na koniec degustacja węgierskich potraw. Naszą uroczystość zaszczyca swą obecnością ambasador Republiki Węgierskiej, attache kulturalny Ambasady Węgierskiej, Dyrektor i pracownicy Instytutu Kultury Węgierskiej. Wszyscy są urzeczeni wiedzą naszych uczniów o ich kraju i urokiem artystycznych występów dzieci.

Opracowała: Joanna Śniadecka Gasińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2018 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Jończyk
Ilość wyświetleń: 3821
26 listopada 2018 15:39 (Renata Jończyk) - Zmiana treści zakładki.
26 listopada 2018 15:38 (Renata Jończyk) - Zmiana treści zakładki.
26 listopada 2018 15:38 (Renata Jończyk) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany